امروز : چهارشنبه یکم اردیبهشت 1400
مسئول امور دانشجویان غیر ایرانی
خانم دکتر نصیری
در شرايط جهاني شدن اقتصاد، فرهنگ و فناوري، جذب دانشجويان خارجي موجب مشارکت فعال در روند جهاني توليد علم و مبادله اطلاعات آموزشی و پژوهشی و ارتقاء سطح دانش اعضا هیأت علمی دانشگاه در سطح بین المللی و غني شدن فرآيند آموزش مي شود. در نظام های آموزش عالی، آموزش‌های مهندسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا رسالت این آموزش ها تربیت سرمایه های انسانی متخصص و متعهد و همچنین تولید علوم و فناوری هایی است که باید راه حل محور و مشکل گشا باشد. در جهان امروز که با بحران های جدی مواجه است نقش آموزش‌های مهندسی بیش از پیش حائز اهمیت می شود. زیرا برونداد این آموزش ها باید از آن چنان کیفیت و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند دانش، مهارت و فناوری های مورد نیاز مقابله با این چالش ها را فراهم کند و زمینه های توسعه پایدار جوامع را ایجاد نماید. بدیهی است که بسیار ی از این چالش ها جهانی هست و راه حل بومی ندارد لذا نیاز به انسان هایی با قابلیت ها و شایستگی‌هایی در تراز جهانی دارد. از این‌رو آنچه که در ضرورت بین‌المللی شدن آموزش عالی بیان شد در آموزش‌های مهندسی از اهمیت دو چندان برخوردار می‌شود.