امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
دانشجویان غیر ایرانی

دانشجویان غیر ایرانی


رشته های تحصیلی

                                                     
کارشناسیکارشناسی ارشد      دکتری
فیزیک مهندسی
مهندسی  مکانیک
مهندسی برق (کنترل و قدرت)
مهندسی برق (مخابرات و الکترونیک)
مهندسی کامپیوتر 
مهندسی عمران 
مهندسی پلیمر 
مهندسی انرژی
مهندسی صنایع
ریاضی کاربردی
مهندسی کامپیوتر، نرم افزار
مهندسی برق(کنترل، سیستمهای قدرت، الکترونیک قدرت)
مهندسی برق(ماشین‌های الکتریکی، مخابرات سیستم)      

مهندسی صنایع بهینه سازی
مهندسی مکانیک(طراحی سیستم ها، تبدیل انرژی، ساخت و تولید)
مهندسی نانوفناوری (نانوالکترونیک)
مهندسی عمران(مکانیک خاک و پی، محیط زیست)
مهندسی پلیمر فراورش
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی