امروز : شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1400
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


گروه فیزیک مهندسی

گروه فیزیک مهندسی

دکتر مهدی سلیمانی(مدیر گروه فیزیک مهندسی)
•    دانشیار
•    تخصص: فیزیک حالت جامد، دانشگاه شاهرود
•    زمینه پژوهشی: نانو ساختارها، فیزیک محاسباتی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: solaimani82@gmail.com
 ادامه اطلاعات...
دکتر محمد حسین زارع (هیات علمی فیزیک مهندسی)
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:zare@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
                                  دکتر محبوبه قلندری (هیات علمی فیزیک مهندسی)
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه مازندران
•    زمینه پژوهشی: برهم کنش لیزربا پلاسما، تولید هارمونیک مرتبه بالا، اپتیک در محیط های متحرک
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    پست الکترونیکی:, ghalandari@qut.ac.ir mahboubeh.ghalandari@gmail.com
  ادامه اطلاعات...


گروه فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم، همزمان با تاسیس دانشگاه در سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر با عنایت به موفقیت ها، توان و امکانات موجود در گروه به ویژه اعضای هیات علمی توانمند، دارای رشته های کارشناسی فیزیک مهندسی می باشد.