امروز : جمعه ششم خرداد 1401
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


اعضائ هیات علمی دانشکده

اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک

دکتر مهدی صاحبی (مدیر گروه مهندسی مکانیک)
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: sahebi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر محمد فدایی
    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  fadaee[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مصطفی طالبی توتی
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  talebi[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جعفر قنبری
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:         
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: ghanbari[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر مهدی محسنی
•    استادیار
•    تخصص:        
•    زمینه پژوهشی:                           
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mohseni[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر جواد راستی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  rasti[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر وحید زال قلقاچی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  zal[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر رسول صفدریان
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                            
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  safdarian[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی گروه فیزیک مهندسی


دکتر محبوبه قلندری(مدیر گروه فیزیک مهندسی)
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک اتمی و مولکولی، دانشگاه مازندران
•    زمینه پژوهشی: برهم کنش لیزربا پلاسما، تولید هارمونیک مرتبه بالا، اپتیک در محیط های متحرک
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    پست الکترونیکی:, ghalandari@qut.ac.ir mahboubeh.ghalandari@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر محمد حسین زارع
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:zare@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکتر مهدی سلیمانی
•    دانشیار
•    تخصص: فیزیک حالت جامد، دانشگاه شاهرود
•    زمینه پژوهشی: نانو ساختارها، فیزیک محاسباتی
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: solaimani82@gmail.com
 ادامه اطلاعات...
دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک ریاضی، دانشگاه مونپلیه فرانسه
•    زمینه پژوهشی: تئوری سالیتون ها، سیستم های دینامیک، انرژی خورشیدی و همجوشی هسته ای
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: latifi@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر لیلا لوایی یانس
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک نظری، دانشگاه الزهرا
•    زمینه پژوهشی: میدانهای پیمانه ای در دو بعد
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:  yalda57l@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...
 دکتر مهناز محمدی
•    استادیار
•    تخصص: فیزیک
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:@qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی گروه مهندسی انرژی
دکتر مجید محمدی(مدیر گروه مهندسی انرژی)
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: تبدیل انرژی، انرژی و محیط زیست، آسفالتین، نفت و گاز، پیل های سوختی
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:m.mohammadi@qut.ac.ir ، majidmohammadi88@yahoo.com
  ادامه اطلاعات...

دکتر مصطفی باغشیخی مفرد
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
•    زمینه پژوهشی: بهینه سازی سیستم های انرژی، اگزرژی، نیروگاهی، پینچ
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:baghsheikhi@qut.ac.ir ، mostafa.baghsheikhi@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر هادی حیدری
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: انرژی های تجدیدپذیر، پیل های سوختی، خودروها با سوخت جایگزین، اقتصاد انرژی
•    تلفن:(2536641601)(98+)داخلی 225
•    پست الکترونیکی:Heidary@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...