امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم (جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36169811-025
فاکس:
36169359 -025دانشکده مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگیسمتشماره تلفن
آقای دکتر مهدی صاحبیرئیس دانشکده025-36169810
سرکار خانم مونا گشتاسبیکارشناس آموزش025-36169811
آقای دکتر مهدی صاحبیهیات علمی مکانیک 
آقای دکتر مصطفی طالبیهیات علمی مکانیک025-36169823
آقای دکتر جعفر قنبریهیات علمی مکانیک025-36169825
آقای دکتر محمد فداییهیات علمی مکانیک025-36169822
آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک025-36169824
آقای دکتر جواد راستیهیات علمی مکانیک025-36169541
آقای دکتر وحید زال قلقاچیهیات علمی مکانیک025-36169826
آقای دکتر حمیدرضا بهرامیهیات علمی مکانیک025-36169811
آقای دکتر رسول صفدریانمدیر گروه مکانیک025-36169821
آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک025-36169510
سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک025-36169835
آقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیمدیر گروه فیزیک025-36169832
آقای دکتر محمدحسین زارعمدیر گروه فیزیک025-36169831
سرکار خانم دکتر مهناز محمدیهیات علمی فیزیک025-36169833
آقای دکتر مجید محمدیمدیر گروه انرژی025-36169841
آقای دکتر مصطفی باغشیخی مفردهیات علمی انرژی025-36169843
آقای دکتر هادی حیدریهیات علمی انرژی025-36169842