امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


انجمن علمی فیزیک مهندسی

  • انجمن علمی گروه فیزیک مهندسی

انجمن علمی فیزیک مهندسی در اردیبهشت سال 1393 به همت دانشجویان شروع به فعالیت کرد، فعالیتهای این انجمن شامل:
1-    بازدید علمی
2-   برگزاری همایش و سمینار علمی
3-  برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی
4-  نشریه
5-  مراسم استقبال و معارفه دانشجویان جدید الورود
6-  و ...
 
  • دبیرهای انجمن به ترتیب:
1-    مهدی برخورداری علی آبادی
2-    سمانه هرآئینی
3-   محمدحسین علی اصغرنژاد