امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه مهندسی انرژی 

دکتر مجید محمدی(مدیر گروه مهندسی انرژی)
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی شیمی گرایش مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: تبدیل انرژی، انرژی و محیط زیست، آسفالتین، نفت و گاز، پیل های سوختی
•    تلفن:(2536169841)(98+)
•    پست الکترونیکی:m.mohammadi@qut.ac.ir ، majidmohammadi88@yahoo.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر مصطفی باغشیخی مفرد
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
•    زمینه پژوهشی: بهینه سازی سیستم های انرژی، اگزرژی، نیروگاهی، پینچ
•    تلفن:(2536169843)(98+)
•    پست الکترونیکی:baghsheikhi@qut.ac.ir ، mostafa.baghsheikhi@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر هادی حیدری
•    استادیار
•    تخصص:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
•    زمینه پژوهشی: انرژی های تجدیدپذیر، پیل های سوختی، خودروها با سوخت جایگزین، اقتصاد انرژی
•    تلفن:(2536169842)(98+)
•    پست الکترونیکی:Heidary@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...