امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


کتاب های مفید

"قابل توجه اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه"

کتاب های مفید شامل انواع کتابها و نرم افزارهای آموزشی، تخصصی و غیر تخصصی مربوط به کلیه رشته­ های دانشگاه از طریق آدرس: \\download   قابل دسترسی می­باشد.

     ـ آدرس فوق را باید در نوار آدرس my computer وارد کنید.

  ـ در صورت نیاز به نام کاربری و پسورد، از نام کاربری و پسورد ورود به اینترنت خود به صورت ذیل استفاده کنید:                                                  

   @qut.irنام کاربریusername:

   پسوردPassword: