امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


انجمن علمی مهندسی انرژی

  • انجمن علمی گروه مهندسی انرژی

انجمن علمی مهندسی انرژی در اردیبهشت سال 1393 به همت دانشجویان شروع به فعالیت کرد، فعالیتهای این انجمن شامل:
1-    بازدید علمی
2-   برگزاری همایش و سمینار علمی
3-  برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی
4-  نشریه
5-  مراسم استقبال و معارفه دانشجویان جدید الورود
6-  و ...
 
  • دبیرهای انجمن به ترتیب:
1-    محمد عظیمی
2-    سعید مرادزاده
3-   نگار حنفی زاده
4-   ارمیا خرقانی