امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


انجمن علمی مهندسی مکانیک

  • انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک
 انجمن علمی مهندسی مکانیک در اردیبهشت سال 1390 به همت دانشجویان شروع به فعالیت کرد، فعالیتهای این انجمن شامل:
1-    بازدید علمی
2-   برگزاری همایش و سمینار علمی
3-  برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی
4-  نشریه
5-  مراسم استقبال و معارفه دانشجویان جدید الورود
6-  و ...
 
  • دبیرهای انجمن به ترتیب:
1-    رضا کریمی
2-    احسان طالعی فرد
3-   مسعود ابوالقاسمی
4-   نوید عبدلی
5-   حامد عبداللهی
6-   محمد غفاری
7-   امیرمهدی عبداللهی