امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

دانشکده مهندسی مکانیک


دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1399، با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز استان و کشور در سطوح بالای علمی فعالیت خود را آغاز به کار کرده است. دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر دارای رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی و فیزیک مهندسی است و بیش از 500 دانشجو در آن مشغول به تحصیلند. این دانشکده با دارا بودن 18 عضو هیات علمی تمام وقت و همچنین با دارا بودن تجهیزات مناسب آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و ... نقش به سزایی در پژوهش و آموزش نیروهای متخصص استان و کشور دارد.

مهندسی مکانیک مهندسی انرژی  فیزیک مهندسی
کارشناسی مهندسی مکانیک
کارشناسی مهندسی انرژی
کارشناسی فیزیک مهندسی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

دکتری مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی