امروز : چهارشنبه دوم تیر 1400
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


سرفصل و چارت دروس

 •  مقطع کارشناسی مکانیک

  1-  سرفصل کارشناسی (دانلود)

   2-  بر اساس ترم(دانلود)

 •  مقطع کارشناسی ارشد طراحی کاربردی

  1- سرفصل  دروس کارشناسی ارشد طراحی کاربردی(دانلود)

 •  مقطع کارشناسی ارشد ساخت و تولید

  1- سرفصل دروس کارشناسی ارشد ساخت و تولید (دانلود)
 • رشته مهندسی مکانیک