امروز : شنبه هشتم بهمن 1401
شماره تماس دانشگاه : 36641601-025

کارشناس امور ثبت نام و جذب: سرکار خانم نصیری، شماره داخلی 127، شماره واتساپی 09112572320

کارشناش امور کنسولی و گذرنامه:
سرکارخانم بهرامی، شماره داخلی  210، شماره واتساپی  091985227740

کارشناس امور آموزشی: مهندس حقیقی مقدم، شماره داخلی 118، شماره واتساپی 09100795078