امروز : شنبه هشتم بهمن 1401
دانشجویان غیر ایرانی

دانشجویان غیر ایرانی


خدمات دانشجویی

خدمات رفاهی:

وام: وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل( روزانه)

مدارک مورد نیاز

حداکثر مبلغ

مشمولین

1.گذرنامه دانشجو

2. گذرنامه همسر دانشجو

3.اجاره نامه رسمی با کدرهگیری به نام دانشجو

مبالغ وام از قوانین ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان ایرانی تبعیت می کند.

دانشجویان متاهل غیر ایرانی شاغل به تحصیل دانشگاه که فاقد خوابگاه می باشند.

نکته:

.1 مبلغ وام مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبلغ فوق می باشد.

2.در صورتی که زوجین دانشجو باشند فقط یکی از آن ها میتواند ازوام ودیعه مسکن بهره مند شود.

3.وام ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی قابل پرداخت است.

4.سایر شرایط از جمله شرایط آموزشی و ضمانت از قوانین مربوط به دانشجویان ایرانی تبعیت می کند.

تغذیه:

کلیه دانشجویان غیر ایرانی نیز می توانند پس از دریافت کارت تغذیه از خدمات این اداره استفاده نمایند. هم چنین در صورت خوابگاهی بودن علاوه بر ناهار امکان رزرو وعده های صبحانه، و شام نیز فراهم گردیده است.

خوابگاه:

دانشگاه با توجه نداشتن خوابگاه ملکی، تمهیداتی جهت اسکان دانشجویان شهرستانی فراهم نموده است. هم چنین سرویس های ایاب و ذهاب جهت سهولت تردد دانشجویان در نظر گرفته شده است.

بیمه:

دانشجویان بورسیه مشمول استفاده از خدمات بیمه پایه درمان(بیمه سلامت) خواهند بود.

برگزاری اردوها، بازدیدها و فعالیت‌های فوق برنامه انجمن های علمی، تشکل های اسلامی، کرسی های آزاداندیشی، کلاس ها و مسابقات قرآنی، نشریات و ... به عهده مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی است. شرکت در کلیه ی فعالیت های امور فرهنگی بستر مناسبی برای مشارکت های گروهی و فعالیت های فوق برنامه دانشجویی است.

 بهداشت و مشاوره:

دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی قم ، مجموعه فعالیت های خود را با این هدف كه " پیشگیری مقدم بر درمان است “ و در راستای تامین حفظ و ارتقاء سلامت روانی دانشجویان ، در سطوح مختلف ارائه می نماید. دانشجویان می توانند هم از خدمات بهداشت و درمان و هم ار خدمات مشاوره اعم از مشاوره تحصیلی،مشاوره خانواده، ازدواج و ... استفاده نمایند.  .

تربیت بدنی:

برگزاری کلاس ها و  مسابقات ورزشی در سطوح مختلف دانشگاهی، استانی و کشوری، استفاده از سالن ورزشی، زمین چمن و ... از خدمات دیگر این واحد می باشد.

دستورالعملاجرایی جشنوارهدانشجوي نمونهحوزهدانشجویان بین الملل)غیرایرانی(

آیین نامه