امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک

گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک

مهندسی مخابرات یکی از گرایشهای مهندسی برق است که وظیفه ارسال، دریافت و پردازش اطلاعات اعم از داده ها، تصاویر و صوت و ... را به عهده دارد. سابقه این رشته مهندسی به حدود 150 سال قبل و اختراع تلگراف و تلفن بر می گردد. اما به صورت امروزی تر مخابرات مدرن با مطرح کردن نظریه اطلاعات و مفهوم ظرفیت یک کانال مخابراتی پا به عرصه وجود گذاشت. از آن به بعد بود که مخابرات به طور عام و مخابرات دیجیتال به طور خاص با سرعتی خیره کننده پیشرفت کرد و تقریبا تمام عرصه های زندگی را در برگرفت و مخابرات رادیویی، تلویزیونی، ماهواره ای، اینترنت و ... در کاربردهای مختلف استفاده شد. فعالیت در گرایش مخابرات به دو زمینه عمده سیستم و میدان تقسیم بندی می شود که در زمینه سیستم به تحلیل سیستمی بلوکهای مختلف مخابراتی پرداخته می شود و در زمینه میدان بیشتر به بحث انتشار امواج و ساخت ادوات مخابراتی فرکانس بالا پرداخته می شود. پردازش صوت و تصویر، مخابرات ماهواره ای، مخابرات بیسیم و سیستمهای راداری و جنگ الکترونیک. برخی از زمینه های پژوهشی سیستم هستند. آنتنها، سیستمهای مایکروویو، مدارهای مخابراتی RF و سازگاری الکترومغناطیسی نیز بعضی از زمینه های پژوهشی میدان می باشند.
 گروه مهندسی مخابرات و الکترونیک دانشگاه صنعتی قم در حال حاضر در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد مهندسی مخابرات سیستم و میدان و امواج و همچنین الکترونیک مدار مجتمع دانشجو می پذیرد.

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک


 روزبه رجبی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی: یادگیری ماشین، پردازش سیگنال و تصویر، سنجش از دور                                 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rajabi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...
        
مهدی بکرانی (مدیر گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک )
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: پردازش سیگنالهای آلتراسونیک، صوت، رادار، طراحی مدارهای مجتمع                  
•    رایانامه: bekrani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar

محمدمهدی تسخیری
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات میدان و موج 
•    زمینه پژوهشی: لنزهای غیر همگن مایکروویوی و اپتیکی، آنتن های آرایه فازی، طراحی محیط های پیچیده الکترومغناطیسی                                 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: taskhiri[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...
                                                                             
  

علی کوهستانی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی: مخابرات بی سیم، اینترنت اشیاء                                                                                 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:kuhestani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...                                                 

محمد رضا فتح اللهی
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: مدارات زیست الکترونیک، برنامه نوسی کامپیوتر و دیجیتال، تکنولوژی خلاء و ساخت ادوات نیمه هادی، نانوالکترونیک و اپتوالکترونیک                              
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: fathollahi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...


سعید فاخته بلسی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات میدان و موج
•    زمینه پژوهشی: آنتن های نسل پنجم، آنتن های تشدید کننده عایقی، آنتن های مایکرواستریپ                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: fakhte[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...

هادی زیانی
•    دانشیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی:پردازش سیگنال آرایه ای و توزیع شده و تنگ                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:zayyani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...