امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق کنترل و قدرت

 سیدمحمد دهقان
•    دانشیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، محرکه های الکتریکی، انرژی های تجدید پذیر
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: dehghan[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
احسان نجفی
•    استادیار
•    تخصص:  برق قدرت       
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، کیفیت توان، انرژی های نور، مبدلهای چند سطحی، روشهای کنترل جریان  
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: najafi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...
 سعید حسن زاده 
•    دانشیار
•    تخصص:  برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت، طراحی ماشین های الکتریکی، انتقال توان بدون 
•    تلفن:(2536169000)(98+) 
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Schola
 ادامه اطلاعات...

 سید فریبرز زارعی (مدیر گروه مهندسی برق کنترل و قدرت) 
•    استادیار
•    تخصص:  برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت، انرژی های تجدید پذیر 
•    تلفن:(2536169000)(98+) 
•    رایانامه: zarei[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Schola
 ادامه اطلاعات...

 احسان حیدریان فروشانی
•    استادیار
•    تخصص:  برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: برنامه ریزی و بهره برداری از شبکه های قدرت، بازار برق، منابع انرژی تجدید پذیر، شبکه های هوشمند، مدیریت انرژی و پاسخگویی بار
•    تلفن:(2536169000)(98+) 
•    رایانامه: heydarian[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Schola
 ادامه اطلاعات...

 جواد شریفی 
•    استادیار
•    تخصص:کنترل 
•    زمینه پژوهشی: شناسایی سیستم، کنترل در سیستم های نهفته و هدایت و ناوبری                                                      
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: sharifi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...

 نرگس صادق زاده نخود بریز 
•    استادیار
•    تخصص:کنترل  
•    زمینه پژوهشی: موقعیت یابی و نقشه یابی همزمان، تشخیص عیب ها (سنسورها و سیستم ها)، سیستم های توزیع شده و ابعاد وسیع                                                        
•    تلفن:(2536169000 sadeghzadeh[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...

 میثم یادگار 
•    استادیار
•    تخصص:کنترل  
•    زمینه پژوهشی: سیستم های چند عامله، کنترل تحمل پذیر خطا، کنترل غیر خطی                                                      
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: yadegar[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...

 جوادرحمانی فرد
.   استادیار
.   تخصص :قدرت
.   زمینه پژوهشی:
تلفن:(2536169000)(98+)
رایانامه:
صفحه:Google Scholar
ادامه اطلاعات...

اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک

 روزبه رجبی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی: یادگیری ماشین، پردازش سیگنال و تصویر، سنجش از دور                                 
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: rajabi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...


مهدی بکرانی (مدیر گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک )
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: پردازش سیگنالهای آلتراسونیک، صوت، رادار، طراحی مدارهای مجتمع                  
•    رایانامه: bekrani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
هادی زیانی
•    دانشیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی:پردازش سیگنال آرایه ای و توزیع شده و تنگ                                                                                                  
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه:zayyani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
 محمدمهدی تسخیری
•   دانشیار
•    تخصص: مخابرات میدان و موج 
•    زمینه پژوهشی: لنزهای غیر همگن مایکروویوی و اپتیکی، آنتن های آرایه فازی، طراحی محیط های پیچیده الکترومغناطیسی                                 
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: taskhiri[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...

علی کوهستانی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات سیستم 
•    زمینه پژوهشی: مخابرات بی سیم، اینترنت اشیاء                                                                                 
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه:kuhestani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
محمدرضا فتح اللهی
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: مدارات زیست الکترونیک، برنامه نویسی کامپیوتر و دیجیتال، تکنولوژی خلاء و ساخت ادوات نیمه هادی، نانوالکترونیک و اپتوالکترونیک                                 
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: fathollahi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...

 سعید فاخته بلسی
•    استادیار
•    تخصص: مخابرات میدان و موج
•    زمینه پژوهشی: آنتن های نسل پنجم، آنتن های تشدید کننده عایقی، آنتن های مایکرواستریپ                                  
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: fakhte[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
  ادامه اطلاعات...


اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

عبدالرضا رسولی
•   دانشیار
•    تخصص: نرم افزار
•    زمینه پژوهشی: امنیت داده ها، بزرگ داده ها، پردازش ابری                                                                                                                  •    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: rasouli[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...

محبوبه شمسی 
•    دانشیار
•    تخصص:نرم افزار
•    زمینه پژوهشی:اینترنت اشیاء، بزرگ داده ها، پردازش تصویر                      
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: shamsi[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
                             
 مجید آقایی
•    استادیار
•    تخصص: نرم افزار
•    زمینه پژوهشی:داده کاوی و سیستمهای تصمیم گیری، اینترنت اشیاء، شبکه های عصبی                                       
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: aghaee[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...
                             
 مرتضی محجل کفشدوز 
•    استادیار
•    تخصص:معماری کامپیوتر
•    زمینه پژوهشی: سامانه های نهفته بی درنگ، اینترنت اشیاء                                                                                                                  •    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: mohajjel[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
 ادامه اطلاعات...

   
        
 فاطمه سادات لسانی (مدیر گروه مهندسی کامپیوتر) 
•   استادیار
•    تخصص:تجارت الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: شناسایی الگوهای رفتاری، ابنترنت اشیا و خانه های هوشمند، یادگیری ماشین                                                   •   تلفن:(2536169000)(98+)                                       
•    رایانامه: lesani@qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...