امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


گروه مهندسی برق کنترل و قدرت

آزمایشگاه تحلیل سیستم­های قدرت 
                                                                                                                                                                                 
              آزمایشگاه ماشین­ های الکتریکی 1
 
                                                                                                                                                                                                                  


 

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2
 
                                       
    
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
                                     

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری
                                             
         
 


آزمایشگاه کنترل صنعتی
 
                                                           
     

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
                                                            
   
آزمایشگاه ابزار دقیق