امروز : دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1403
RSS
معرفی
گرایش: کنترل رتبه علمی: استادیار دكتری: مهندسی کنترل ، دانشگاه تربیت مدرس ایران كارشناسی ارشد: مهندسی کنترل، دانشگاه تهران
سه شنبه سوم دی 1392 ساعت 1:22 ب ظ - توسط : شریفی


گرایش: کنترل
رتبه علمی: استادیار
دكتری: مهندسی کنترل ، دانشگاه تربیت مدرس ایران
كارشناسی ارشد: مهندسی کنترل، دانشگاه تهران
كارشناسی: مهندسی کنترل، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس: قم –بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)

حوزه‌های علاقه مندی
(الف-کنترل): آنالیز، محاسبات و کنترل تصادفی، کنترل سیستم­های مکانیکی(مکاترونیک)، کنترل و کامپیوتر کوانتومی، سیستم­های زیستی
(ب-فیزیک): فیزیک کوانتومی پیشرفته، نسبیت، نظریه جامع فیزیک
(ج-ریاضیات): تحلیل تابعی، فضای عملگرها
(د-زیست­ شناسی): مدلسازی دینامیکی تقسیم سلولی متقارن و نامتقارن، شبکه­های ژنی
(مهندسی برق)- برنامه سازی پیشرفته موبایل و تبلت، طراحی سیستمهای سخت افزاری، ریزپردازنده ARM 

تالیفات
الف – مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی
1. J. Sharifi and H. Momeni, “Optimal Control Equation for Quantum Stochastic Differential Equations”, Published in Proceeding of 49th Conference on Decision and Control, USA, Atlanta, December 15-17, 4839-4844, 2010
2.  JavadSharifi, BabakNadjarAraabi, Caro Lucas, "Prediction of extreme solar geomagnetic storm of 14 March 1989": Iranian CIS conference, 2005
3.  JavadSharifi, BabakNadjarAraabi, Caro Lucas, "Real Time Prediction of Extreme Events 2005 by Singular Spectrum Analysis and Neurofuzzy Modeling": accepted in Solar Extreme Events (SEE) 2005 conference in Armenia
4. BehzadMoshiri, FarhadBesharati, JavadSharifi, Caro Lucas, "Remote-Sensing Sunspot Image Fusion for Solar Magnetic Coil Trajectories Detection": Iranian CIS (Conference of Intelligent Systems) Conference, 2005

ب- مقالات علمی پژوهشی و ISI 
 
1-    جواد شریفی و حمیدرضا مومنی، “كنترل پایدارسازسراسری مسیركوانتومی با حالتهای تعادل چندگانه”، مجله کنترل، جلد3، شماره2، تابستان 1388، صفحه 33-25
 
2- J. Sharifi and H.R. Momeni, “Lyapunov Control of Squeezed Noise Quantum Trajectory”, Physics Letters A, 375, 3, pp. 522-528, 2011
3- J. Sharifi, and H.R. Momeni, “Quantum Stochastic Differential Equation for Squeezed Light”, Optik - Internationl Journal of Light and Electron Optics, doi:10.1016/j.ijleo.2010.09.037, 2010
4-  JavadSharifi, BabakNadjarAraabi, Caro Lucas, "Multi-Step prediction of Dst index using Singular Spectrum Analysis and Locally Linear Neurofuzzy Modeling": Earth Planets and Space, Vol. 58, pp. 331-341, 2006
5-  JavadSharifi, Caro Lucas, and Babak N. Araabi, "Locally Linear Neurofuzzy Modeling and Prediction of Geomagnetic Disturbances based on Solar Wind Conditions", Space Weather, Vol 4, No 6, pp. 1-12, 2006