امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
RSS
سه شنبه نوزدهم آذر 1392 ساعت 8:28 ق ظ - توسط : زیانی


هادی زیانی

ملیت: ایرانی                     دین: اسلام                       مذهب: تشیع

پست الکترونیکی :                  1.  zayyani@qut.ac.ir

                                      2.zayyani2009@gmail.com

سوابق تحصیلی

دکترا:                                 دانشگاه صنعتی شریف                     1388- 1384
            رشته تحصیلی: مخابرات                   گرایش:  سیستم                معدل:18.01
 
کارشناسی ارشد:                    دانشگاه صنعتی شریف                     1382- 1380
            رشته تحصیلی: مخابرات                   گرایش:  سیستم                معدل:16.22
 
کارشناسی:                           دانشگاه صنعتی شریف                     1379- 1375
            رشته تحصیلی: مهندسی برق                          گرایش: مخابرات               معدل: 17.13
افتخارات تحصیلی

   رتبه اول دبیرستان نمونه توحید 1، شیراز، ایران، 1375.

   رتبه 5 در مرحله اول و رتبه 18 در مجموع دو مرحله کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک، 1375.

   رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد و برگزیده المپیاد علمی دانشجویی مرحله کشوری، بندر شرفخانه، 1378.

   رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1380 در مهندسی برق- گرایش مخابرات.

   برگزیده دریافت هزینه مالی دوره فرصت مطالعاتی 9 ماهه در فرانسه از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران.

   پذیرفته به عنوان عضو بنیاد ملی نخبگان، 1388 تاکنون.

  برنده جایزه دکتر آشتیانی بنیاد ملی نخبگان برای استادیاران جوان.

 سوابق کاری

    عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی قم، دی 1395- تاکنون.

   رییس دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، اردیبهشت 1395- تاکنون.

  مدیر گروه مخابرات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، اواخر 1390 – تیر 1395.

   عضو هیئت­ علمی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، اواخر 1390- تاکنون.

   مدرس دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، 1390 - 1395.

   مدرس دانشگاه شهاب دانش و دانشگاه پویش قم، قم، ایران، 1393 - 1396.

    محقق، پاره وقت، شرکت زعیم، تهران، ایران، 1391-1391.

   مدرس دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران، 1388 - 1390.

    محقق ارشد، پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1390-1389.

    محقق، پاره وقت، سازمان هوا فضا، تهران، ایران، 1388.

    محقق و مهندس طراح، پاره وقت، پروژه ماهواره دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1388-1388.

    مهندس طراح، پاره وقت، شرکتهای راداری بسامد آزما، فراموج گستر و رسا پرداز آینده، تهران، ایران، 1386-1383.

    مهندس طراح، تمام وقت، شرکت مخابراتی میکرو موج، تهران، ایران، 1384-1382.

    مهندس طراح، پاره وقت، شرکت مخابراتی میکرو موج، تهران، ایران، 1382-1380.

    کارآموزی "تلویزیون دیجیتال"، گروه تلویزیون دیجیتال جهاد خودکفایی صدا و سیما، تهران، 1379.

سوابق تدریس

     مدرس " تئوری تخمین"، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران، 1395-1396

     مدرس " پردازش سیگنال پیشرفته"، دانشگاه شهاب دانش و دانشگاه پویش، قم، ایران، 1395-1396.

      مدرس " فیلترهای وفقی"، دانشگاه پویش، قم، ایران، 1395-1396.

     مدرس " مخابرات پیشرفته"، دانشگاه پویش، قم، ایران، 1394-1395.

      مدرس "فرآیندهای تصادفی"، دانشگاه صنعتی قم، ایران، 1395-1393.

     مدرس "مخابرات 1"، دانشگاه صنعتی قم و موسسه آموزش عالی شهاب­دانش، قم، ایران، 1395 - 1391.

      مدرس "مخابرات 2"، دانشگاه شاهد تهران و دانشگاه صنعتی قم، ایران، 1393 - 1390.

      مدرس "مدارهای مخابراتی"، دانشگاه صنعتی قم، ایران، 1394 - 1391.

      مدرس "الکترونیک 3"، دانشگاه صنعتی قم، ایران، 1392 - 1391.

      مدرس "پردازش سیگنال گسسته"، دانشگاه صنعتی قم، ایران، 1392 - 1391.

      مدرس "سیگنالها و سیستمها"، دانشگاه شاهد تهران و دانشگاه صنعتی قم، ایران، 1395 – 1389.

      مدرس "آمار و احتمال"، دانشگاه شاهد تهران و دانشگاه صنعتی قم، ایران، 1391 – 1389.

      مدرس "مدارهای الکتریکی 2"، دانشگاه صنعتی قم و موسسه آموزش عالی شهاب­دانش، قم، ایران، 1391 - 1395.

      مدرس "ریاضی مهندسی"، دانشگاه شاهد، تهران، ایران، 1390 – 1389.

پروژه­های صنعتی

     "سیکر نیمه فعال هاگ"، صنایع هوافضا، 1391-1391.

    "روشهای ضد جمینگ در سیکرهای مادون قرمز"، صنایع هوافضا، 1388-1390.

      "بررسی و طراحی لینکهای مخابراتی پروژه ماهواره دانشجویی شریف"،  1388-1388.

      "شبیه سازی رادیوی TCMو پیاده سازی آن بر روی FPGA"، شرکت میکرو موج، 1383-1382.

      "پیاده سازی کد تصحیح خطای رید-سالامون بر روی FPGA"، شرکت میکروموج، 1382-1381.

راهنمایی پروژه­های دانشجویی

      راهنمایی دو پروژه کارشناسی در دانشگاه شریف.

      راهنمایی حدود 40 پروژه کارشناسی در دانشگاه صنعتی قم، 1391-1395.

      راهنمایی سه پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی قم، 1395- تاکنون.

      راهنمایی سه پروژه کارشناسی ارشد، دانشگاه پویش قم، 1395 – تاکنون.

      مشاوره یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، 1395-1396.

      مشاوره غیر رسمی یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، 1395-1396.

      مشاوره یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، 1395- تاکنون.

      راهنمایی یک دانشجوی دکترای پژوهشکده ارتباطات جهاد دانشگاهیتهران، 1395- تاکنون.

طرح های پژوهشی

      طرح پژوهشی داخلی با عنوان "شناسایی سیستمها با استفاده از فیلترهای وفقی"، دانشگاه صنعتی قم، 1393-1394.

      طرح پژوهشی داخلی با عنوان "حسگری فشرده تک بیتی"، دانشگاه صنعتی قم، 1394-1395.

      طرح پژوهشی خارجی با عنوان "حسگری فشرده تک بیتی در شبکه های حسگر بیسیم"، بنیاد ملی علم ایران (صندوق پژوهشگران ایران)، 1395-تاکنون.

      طرح پژوهشی داخلی با عنوان "تخمین زاویه ورود در آرایه های خطی در حالات خاص"، دانشگاه صنعتی قم، 1396.

 مقالات علمی

 • مقالات ژورنال:

 

J16]- H. Zayyani
 • , R. Sari, M. Korki, "A distributed one bit compressed sensing algorithm for nonlinear sensors with a Cramer-Rao bound ", IEEE Communication letters, 2017.
 • [J15]-M. Bekrani, H. Zayyani, "A weighted soft-max PNLMS algorithm for sparse system identification", IJICT, Jan 2017.
 • [J14]-H. Zayyani, M. Korki, F. Marvasti, "Bayesian hypothesis testing for one bit compressed sensing with sensing matrix perturbation", Scientia-Iranica., 2016.
 • [J13]-H. Zayyani, F. Haddadi, M. Korki, "Double-detector for sparse signal detection from one bit compressed sensing measurements", IEEE Signal Proc. Letters., 2016.
 • [J12]-H. Zamani, H. Zayyani, F. Marvasti, "An iterative Dictionary learning-based algorithm for DOA estimation", IEEE Communication. Letters., 2016.
 • [J11]-H. Zayyani, Y. Attar, "An oracle NLMS and a simple Bayesian detection normalized least mean square algorithm robust to impulse noise", Majlesi Journal, 2016.
 • [J10]-H. Zayyani, M. Korki, F. Marvasti, "A distributed one bit compressed sensing algorithm robust to impulse noise", IEEE Commun. Letters., 2016.
 • [J9]-M. Korki, J. Zhang, C. Zhang, H. Zayyani, "Iterative Bayesian reconstruction for non-IID block-sparse signals", IEEE Trans. Signal Process., 2016.
 • [J8]-M. Korki, H. Zayyani, J. Zhang, "Bayesian hypothesis testing for block sparse signal recovery", IEEE Comm. Letters, 2016.
 • [J7]-M. Korki, J. Zhang, C. Zhang, H. Zayyani, "Block-Sparse Impulsive Noise Reduction in OFDM Systems - A Novel Iterative Bayesian Approach", IEEE Trans. Comm.,Vol. 64, No. 1,  Jan 2016.
 • [J6]-H. Zayyani, M. Korki, F. Marvasti, "Dictionary learning for blind one bit compressed sensing", IEEE Signal Proc. Letters., Feb 2016.
 • [J5]-H. Zayyani, M. Dehghan, "Frequency estimation of unbalanced three phase power systems using a new LMS algorithm", IJEEE, March 2015.
 • [J4]-H. Zayyani, "Continuous mixed p-norm adaptive algorithm for system identification", IEEE Signal Processing Letters, 2014.
 • [J3]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, "Approximated Cramer-Rao bound for estimating the mixing matrix in two-sensor sparse component analysis", DSP Elsevier, 2013.
 • [Arxiv2]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Bayesian Cramer-Rao bound for non-blind and blind compressed sensing", submitted to Arxiv, 2010.
 • [Arxiv1]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Bayesian Hypothesis Testing for sparse representation", submitted to Arxiv, 2009.
 • [J2]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "An iterative Bayesian algorithm for sparse component analysis (SCA) in presence of noise", IEEE. Tran. Signal. Processing, 2009.
 • [J1]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, F. Haddadi, C. Jutten, "On the Cramer-Rao bound for mixing matrix estimation in noisy sparse component analysis", IEEE Signal Processing Letters, 2008.

 • سایر مقالات ارسال شده به ژورنال:
  • [SJ1]هادی زیانی، "تخمین زاویه ورود ناهمدوس با استفاده از تخمین فرکانس"، ارسال به مجله رادار، دانشگاه امام حسین، 1396.
  • [SJ2]- M. Bloorsaz, H. Zayyani, S. Gazor, F. Marvasti, "Recounstruction from level crossing using one bit compressed sensing", submitted to electronic letters, 2017.
  •  [SJ3]- A. H. Javaheri, H. Zayyani, F. Marvasti, "An iterative algorithm for sparse recovery of missing image samples using a new similarity index", submitted to IEEE Trans. Signal Processing, 2017.
  • [SJ4]- H. Zayyani, M. Korki, F. Marvasti, "Bayesian hypothesis testing detector for one bit diffusion LMS with blind missing samples", submitted to Elsevier Signal Processing, 2017.

 

 • مقالات ژورنال در مرحله آماده سازی

 

 •  [PJ1]- M. Korki, H. Zayyani, "Weighted diffusion LMP for distributed estimation in the non-uniform noise conditions", In preparation to submit to Elsevier Signal Processing, 2017.
 • [PJ2]- H. Ghanbari, H. Zayyani, E. Yazdian, "Joint DOA estimation and array calibration using multiple parametric dictionary learning", In preparation to submit to IEEE Sensors Journal, 2017.
 • [PJ3]- H. Ghanbari, H. Zayyani, E. Yazdian, "Bayesian Hypothesis Testing for automatic failure detection with an iterative missing recovery algorithm for DOA estimation", In preparation to submit to IEEE Communication Letters, 2017.
 •  [PJ4]- S. Koshsokhan, R. Rajabi, H. Zayyani, "Distributed unmixing of Hyperspectral data with sparsity constraint”, In preparation to submit to an IEEE Journal, 2017.

 

 • مقالات کنفرانس:

 

 • [C19]- A. Omidkar, Y. Attar, H. Zayyani, "Beamfgorming realization for two way full duplex amplify-and-forward MIMO relay network”, 4th national conference on information technology, computer and telecommunication 2017, Torbat heydarie, Iran.
 •  [C18]-A. H. Javaheri, H. Zayyani, F. Marvasti, "Sparse recovery of missing sample images using a new similarity index”, SAMPTA 2017, 2017.
 • [C17]- S. Koshsokhan, R. Rajabi, H. Zayyani, "Distributed unmixing of Hyperspectral data with sparsity constraint”, ISPRS 2017, Tehran, Iran.
 •  [C16]-H. Zayyani, Y. Attar, “A simple Normalized Least Mean Square Algorithm Robust to Impulse noise”, ICEEE 2015, 2015.
 • [C15]-H. Zayyani, M. Bekrani, “An Improved Continuous Mixed P-norm adaptive algorithm for sparse system identification”, yaftehaye novine pajouheshi dar mohandesi bargh va oloome computer, 2015.
 • [C14]-M. Korki, J. Zhang, C. Zhang, H. Zayyani, "A block iterative Bayesian algorithm for block-sparse signal reconstruction", ICASSP2015, Australia, Brisbane, 2015.
o       [C13]-هادی زیانی، مهدی بکرانی، "الگوریتم Soft max PNLMS وزندار برای شناسایی سیستمهای تنک"، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق شمال کشور، موسسه آموزش عالی موج، اردیبهشت ماه 1393، بندر انزلی، ایران.
 • [C12]-M. Ataee, H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Parametric dictionary learning using steepest-descent", ICASSP 2010, Texas, USA, 2010.
 • [C11]-F. Jailet, R. Gribonval, M. D. Plumbley, H. Zayyani, "An L1 criterion for dictionary learning by subspace identification", ICASSP 2010, Texas, USA, 2010.
 • [C10]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Compressed sensing  block MAP-LMS adaptive filter for sparse channel estimation and a Bayesian Cramer-Rao bound", MLSP 2009, Grenoble, France, 2009.
 • [C9]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Bayesian Pursuit algorithm for sparse representation", ICASSP 2009, Taipe, Taiwan, 2009.
 • [C8]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, "Thresholded Smoothed l-zero dictionary learning for sparse representations", ICASSP 2009, Taipe, Taiwan, 2009.
 • [C7]-H. Zayyani, M. Valiollahzadeh, M. Babaie-Zadeh, "Sparse Component Analysis (SCA) in random-valued and salt-and pepper noise removal", ICEE 2008, Tehran, Iran, 2008.
 • [C6]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Decoding real-field codes by an iterative Expectation-Maximization (EM) algorithm", ICASSP 2008, Las Vegas, USA, 2008.
 • [C5]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Estimating the mixing matrix in Sparse Component Analysis (SCA) using EM algorithm and iterative Bayesian clustering", EUSIPCO 2008, Laussane, Switzerland, 2008.
 • [C4]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, C. Jutten, "Source estimation in noisy sparse component analysis", DSP 2007, Cardiff, Wales, 2007.
 • [C3]-H. Zayyani, M. Babaie-Zadeh, G. H. Mohimani, C. Jutten, "Sparse Component Analysis in presence of noise using EM-MAP algorithm", ICA 2007, London, UK, 2007.
 • [C2]-R. Mohammadi, A. Mahloojifar, H. Zayyani, "Sparse signal representation in scanning acoustic microscopy for tissue characterization", ICEE 2008, Tehran, Iran, 2008.
 • [C1]-R. Mohammadi, A. Mahloojifar, H. Zayyani, "Resolution improvement of ultrasonic  microscopy imaging using sparse signal representation", ICBME 2008, Tehran, Iran, 2008.

 سایر فعالیتهای حرفه ای

      همکاری پژوهشی با آزمایشگاه مولتی مدیای دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

      عضو انجمن IEEE و IEEE Signal Processing society (IEEE SPS)

     داور مجلات زیر:

o       IEEE Signal Processing Letters
o       IEEE Communication Letters
o       Elsevier signal processing
o       IEEE Transaction Circuit and Systems: Express Briefs (TCAS)
o       IEEE Transaction on Signal and Information Processing over Networks (TSIPN)
o       EURASIP Journal on Advances in Signal Processing

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

      پردازش تنک (نمایش تنک سیگنالها، تجزیه به مولفه های تنک، یادگیری دیکشنری)
      حسگری فشرده
      فیلترهای وفقی
      رادار
      پردازش آماری سیگنال (تخمین و آشکارسازی)

سایر دوره­های آموزشی

      شرکت در کارگاه آموزشی"آشنایی با مدیریت پروژه"، شرکت حاسب، دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1390.
      شرکت در دوره تخصصی "مدیریت استراتژیک"، سامانه های قطب هوا فضای دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1390.
     شرکت در دوره تخصصی "کار گروهی"، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1390.
     شرکت در دوره تخصصی "طرح کسب و کار"، مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1390.

مهارت­های کامپیوتری

 • Computer Programming Language:                                  proficiency
  • C                                                         Good
  • Pascal                                                 Good
 • Simulation & computational Tools:
  • MATLAB                               very Good
  • Orcad                                      Good
  • Quartus                                   Good
  • Modelsim                                Good
 • General Software:
  • Word, Excel, PowerPoint, and …
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir