امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398

همزمان با تاسیس دانشگاه صنعتی قم در سال 1387 ، در رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشجو جذب گردید. در سالهای 1388 و 1389 به ترتیب رشته‌های کارشناسی مهندسی برق - مخابرات و مهندسی برق - کنترل راه­ اندازی شد. در سال 1390 ، همزمان با جذب دانشجو در رشته‌های کارشناسی مهندسی برق -قدرت و کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تاسیس گردید. پذیرش دانشجوی كارشناسی ارشد در رشته‌های كنترل و قدرت در سال 1392 و رشته مخابرات در سال 1394در دانشکده آغاز گردید. در حال حاضر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با 15 عضو هیئت علمی ، دارای بیش از 900 دانشجو مشغول به فعالیت می باشد.

 
 مهندسی قدرت مهندسی مخابرات مهندسی کنترل مهندسی الکترونیکمهندسی نرم افزار
مهندسی معماری
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات
کارشناسی مهندسی برق - کنترل
کارشناسی مهندسی برق - قدرت
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
کارشناسی ارشد مهندسی کنترل
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای  قدرت.
کارشناسی ارشد  مهندسی  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد مهندسی  مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد  مهندسی  مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی  مخابرات میدان امواج
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

اخبار دانشکده برق و کامپیوتر
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir