امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403


همزمان با تاسیس دانشگاه صنعتی قم در سال 1387 ، در رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشجو جذب گردید. در سالهای 1388 و 1389 به ترتیب رشته‌های کارشناسی مهندسی برق - مخابرات و مهندسی برق - کنترل راه­ اندازی شد. در سال 1390 ، همزمان با جذب دانشجو در رشته‌های کارشناسی مهندسی برق -قدرت و کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تاسیس گردید. پذیرش دانشجوی كارشناسی ارشد در رشته‌های كنترل و قدرت در سال 1392 و رشته مخابرات در سال 1394در دانشکده آغاز گردید. در حال حاضر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با 20 عضو هیئت علمی ، دارای بیش از 800 دانشجو مشغول به فعالیت می باشد.

 
 مهندسی برق کنترل و قدرت مهندسی برق مخابرات و الکترونیکمهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهندسی برق
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد مهندسی برق، کنترل
کارشناسی ارشد مهندسی برق، سیستمهای  قدرت
کارشناسی ارشد  مهندسی  برق، الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد مهندسی  برق، مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد  مهندسی  برق، مخابرات میدان و موج
کارشناسی ارشد مهندسی  برق، الکترونیک مدار مجتمع
کارشناسی ارشد  مهندسی  برق، افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

اخبار دانشکده برق و کامپیوتر