امروز : شنبه چهاردهم تیر 1399

 مدیریت دانشکده برق و کامپیوتر


دکتر  سعید حسن زاده
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..