امروز : جمعه هفدهم آذر 1402

 مجموعه مدیریت دانشکده برق و کامپیوتر


سعید حسن زاده (رئیس دانشکده برق و کامپیوتر)
•    استادیار
•    تخصص: برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: الکترونیک قدرت، ماشین های الکتریکی، سیستم های قدرت، طراحی ماشین های الکتریکی، انتقال توان بدون 
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hasanzadeh[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..

سید فریبرز زارعی (مدیر گروه مهندسی برق کنترل و قدرت) 
•  
 استادیار
•    
تخصص:  برق قدرت
•    زمینه پژوهشی: سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت، انرژی های تجدید پذیر 
•    تلفن:(2536641601)(98+) 
•    رایانامه: zarei[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Schola
 ادامه اطلاعات...

     
مهدی بکرانی (مدیر گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک )
•    استادیار
•    تخصص: الکترونیک
•    زمینه پژوهشی: پردازش سیگنالهای آلتراسونیک، صوت، رادار، طراحی مدارهای مجتمع                                                                              •    تلفن:(2536641601)(98+)              
•    رایانامه: bekrani[AT]qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
   
        
 فاطمه سادات لسانی (مدیر گروه مهندسی کامپیوتر) 
•   استادیار
•    تخصص:تجارت الکترونیک
•    زمینه پژوهشی:                                               
•    تلفن:(2536169000)(98+)
•    رایانامه: lesani@qut.ac.ir
صفحه Google Scholar
ادامه اطلاعات...