امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Seyyed Muhammad Dehghan

RSS
تحصیلات
دوشنبه سی ام دی 1392 ساعت 7:49 ب ظ - توسط : سید محمد دهقان


  • دکتری مهندسی برق (قدرت)، دانشگاه تربیت مدرس، 1389
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت)، دانشگاه تربیت مدرس، 1384
  • کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1382