امروز : دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1398
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Seyyed Muhammad Dehghan

RSS
تحصیلات
دوشنبه سی ام دی 1392 ساعت 7:49 ب ظ - توسط : سید محمد دهقان


  • دکتری مهندسی برق (قدرت)، دانشگاه تربیت مدرس، 1389
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت)، دانشگاه تربیت مدرس، 1384
  • کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، 1382
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir