امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
روابط عمومی

روابط عمومی


فعالیت های داخلی

فعالیتهای داخلی :


1- ارتباطات
1-1 ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها و دستوات ریاست دانشگاه به واحدهای مربوطه و پیگیری نتایج آنها.
1-2 تهیه اخبار داخلی واحد ها شامل گزارش عملکرد، مشکلات و پیشنهادات آنها به منظور انعکاس آنها به ریاست دانشگاه
1-3 تهیه و تدوین تقویم جامع ارتباطات دانشگاه در قالب ترتیب ملاقاتها، و بازدید مسئولان دانشگاه و دانشجویان با شخصیتهای حقیقی و حقوقی
1-4 تهیه و تنظیم ابزاری جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و کارکنان در مورد عملکرد کلی دانشگاه و ارجاع آنها به مسئولین مربوطه جهت پاسخگویی
1-5 ترتیب دادن جلسات و ملاقات حضوری ریاست دانشگاه به مناسبتهای خاص در بین دانشجویان و کارکنان و اطلاع رسانی به موقع و مناسب
1-6 تهیه پیامهایی به مناسبتهای خاص ملی و مذهبی و نصب در تابلو اعلانات مربوط به روابط عمومی و مسیرهای پر تردد دانشجویان
1-7 مطالعه مطبوعات و تهیه بریده جراید شامل اخبار و مطالب مربوط به دانشگاه و سازمانهای مربوطه جهت اطلاع رسانی کارکنان و دانشجویان بوسیله نصب در برد یا لوحه اخبار
1-8 انعکاس دیدگاه و مسائل مورد نظر کارکنان به ریاست دانشگاه و تسهیل این ارتباط به نحو مطلوب
1-9 اطلاع رسانی مناسب جهت شرکت در همایشها و سمینارهای علمی و تخصصی و ... به مخاطبان مربوطه ( اساتید، کارکنان، دانشجویان)
1-10 نظرسنجی از دانشجویان در زمینه فعالیت دانشگاه و کیفیت خدمات رسانی واحدهای مختلفدر پایان هرترم
1-11 انجام امور تحریرات و گزارشات مربوط به دفتر ریاست
1-12 مشاوره مدیریت در نحوه برقراری ارتباطات و اطلاع رسانی داخلی با توجه به موضوعات و شرایط خاص
1-13 حضور در جلسات مهم دانشگاه به منظور آگاهی از سیاستها، خط مشی ها، برنامه ها و روندفعالیتها و انتشار صحیح و دقیق اخبار مهم نشستها و ملاقاتهای مهم مدیران، در مواقعی که این امر در اثربخشی و جلب اعتماد عمومی نقش اساسی داشته باشد.
2-امور فرهنگی و تبلیغاتی
2-1 تهیه تقویم مناسبتهای ملی و مذهبی بصورت یکساله با همکاری امور فرهنگی
2-2 مشارکت و نظارت در برگزاری مراسمها، سمینارها و گردهمایی های عمومی و تخصصی بر اساس نیازسنجی و افکارسنجی داخلی از دانشجویان
2-3 تبلیغاتی کلیه فضای دانشگاه در گرامیداشت ایام و مناسبتها و نمایشگاههای داخلی
2-4 طراحی و تهیه هدایای تبلیغاتی به مناسبت ایام فرخنده و خاص جهت کارمندان و دانشجویان (ایام نوروز، جشن گرامیداشت اولین سالگرد تأسیس دانشگاه)
2-5 تشکیل واحد سمعی و بصری جهت تهیه مناسب گزارشهای خبری از فعالیتهای دانشگاه و انعکاس هرچه با کیفیت تر آنها در تصویرسازی مثبت از دانشگاه
3-کتب و نشریات
3-1 تهیه و تنظیم اطلاعات پایه ای از دانشگاه برای ارائه مراجعین به دو زبان فارسی و لاتین بخصوص در زمان شروع سال تحصیلی (بروشور)
3-2 تهیه و تدوین نشریه داخلی بصورت ماهنامه جهت ایجاد فضایی مناسب برای انتشار فعالیتهای علمی – فرهنگی و پژوهشی اساتید و دانشجویان و کارکنان
3-3 تهیه و تدوین مجله ای با عنوان گزارش عملکرد یکساله دانشگاه
3-4 ایجاد فضا و شرایط مناسب به منظور چاپ و نشر کتب و مقالات تخصصی و علمی اساتید