امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
شاخه دانشجویی IEEE

شاخه دانشجویی IEEE


صفحه اصلی

آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک: IEEESB@qut.ac.ir