امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
اخبار

اخبار


اخبار شاخه دانشجویی IEEE

ثبت نام درکارگاه‌ها

یکشنبه بیست و دوم فروردین 1395 ساعت 1:8 ب ظ
ثبت نام درکارگاه‌ها
"دانشجویان گرامی برای ثبت نام درکارگاه‌ها و برنامه‌ها به وب سایتwww.ieeequt.ir/faمراجعه فرمایید"