امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403

مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی از جمله حساسترین ادارات دانشگاه بوده که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان است. از آن جا که هدف اصلی از تاسیس دانشگاه ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعداد های افراد جامعه است و انجام این مهم ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت های اجتماعی و معیشتی آنان دارد لذا مدیریت دانشجویی با فراهم ساختن زمینه  مناسب و مساعد برای تامین رفاه دانشجویان کمک موثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد.
وظایف مدیریت دانشجویی

1. برنامه ­ریزی درخصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.
2. اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ­ها و بخشنامه­ های دانشجویی.
3. پرداخت وامهای تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.
4. اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجدشرایط.
5. انجام امورمربوط به بازپرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.
6. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.
7. پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط درخوابگاههای دانشجویی.
8. صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.
9. انجام امورمربوط به تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز درخوابگاههای دانشجویی.
10. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی،ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.
11.پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط .
12.برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف .
13. نظارت و کنترل برنامه سرویس­های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.
14. تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی، ‌ماهانه و فصلی دانشجویان.
15. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری، پخت و توزیع موادغذایی.
16. رسیدگی به بهداشت موادغذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.
17. بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارساییهای موجود.
18. تلاش درجهت ارتقاءسطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب بامسائل و مشکلات دانشجویی .
19. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویسهای دانشجویی.
20. انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس دانشگاه