امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


برنامه غذایی


برنامه غذایی هفته اول

روزهای هفته

وعده غذایی

 

 

صبحانه

نهار

شام

 

شنبه

کنسرو لوبیا + چای + نان

چلوکباب کوبیده+گوجه+دوغ یا ماست موسیر

بمانی + ماست

 
 

یکشنبه

پنیر + شیرکاکائو + نان

قیمه سیب زمینی + ماست یا سالاد

شامی کباب + سس کچاپ+گوجه+خیارشور

 

ماکارونی+ماست

 

دوشنبه

تخم مرغ 2عدد+چای+نان

زرشک پلو با مرغ+ماست

لوبیا پلو+سالاد یا ماست

 

سالاد الویه+گوجه+خیارشور

 

سه شنبه

عدسی + نان

چلوجوجه کباب + گوجه+ دوغ

خوراک کباب کوبیده+گوجه+دوغ یا ماست موسیر

 

پنیر+ خرما+ چای+ شیر

 

چهارشنبه

خامه_کره+عسل+چای

چلو خورشت قورمه سبزی+ماست

عدس پلو با گوشت+ماست

 
برنامه غذایی هفته دوم

روزهای هفته

وعده غذایی

 

 

صبحانه

نهار

شام

 

شنبه

پنیر+ خرما+ چای+ شیر+نان

چلو خورشت قورمه سبزی+ماست

عدس پلو با گوشت+ماست

 

خوراک کوفته تبریزی+سبزی جعفری تازه

 

یکشنبه

تخم مرغ 2عدد+آبمیوه+نان

چلوجوجه کباب + گوجه+ دوغ

لوبیا پلو+ماست یا سالاد

 

دوشنبه

خامه_کره+عسل+چای+نان

بمانی + سوپ + ماست

خوراک کباب کوبیده+گوجه+دوغ یا ماست موسیر

 

سالاد الویه+ گوجه+خیارشور

 

سه شنبه

کنسرو لوبیا+چای+نان

قیمه سیب زمینی+ماست یا سالاد

کوکو سیب زمینی+خیارشور+گوجه

 
 

کشک و بادمجان+ریحان تازه

 
 

چهارشنبه

عدسی + نان

چلوکباب کوبیده+گوجه+دوغ یا ماست موسیر

شوید پلو با تن ماهی+خرما

 
برنامه غذایی هفته سوم

روزهای هفته

وعده غذایی

 

 

صبحانه

نهار

شام

 

شنبه

کره+ مربا+ چای+ شیر+نان

قیمه سیب زمینی+ماست یا سالاد

استانبولی پلو+ماست یا سالاد

 
 

کشک و بادمجان+ریحان تازه

 
 

یکشنبه

عدسی + نان

چلوکباب کوبیده+گوجه+دوغ یا ماست موسیر

خوراک کوفته تبریزی+سبزی جعفری تازه یا ماست

 

حلوا شکری+شیر+چای+نان

 

دوشنبه

پنیر+گوجه+چای+نان

چلو خورشت قورمه سبزی+ماست

رشته پلو با قارچ و مرغ+ ماست

 

سالاد الویه+گوجه+خیارشور

 

سه شنبه

تخم مرغ 2عدد+چای+نان

زرشک پلو با مرغ+ماست

عدس پلو با گوشت+ماست

 
برنامه غذایی هفته چهارم

روزهای هفته

وعده غذایی

 

 

صبحانه

نهار

شام

 

شنبه

حلوا شکری+شیر+چای+نان

چلوجوجه کباب + گوجه+ دوغ

عدس پلو با گوشت+ماست

 
 

یکشنبه

پنیر+ گوجه+ چای+ نان

چلو خورشت قورمه سبزی+ماست

خوراک کباب کوبیده+گوجه+دوغ یا ماست موسیر

 

خوراک کوفته تبریزی+سبزی جعفری تازه یا ماست

 

دوشنبه

عدسی + نان

قیمه بادمجان+ماست یا سالاد+میوه

خوراک ماکارونی+ماست

 
 

کره+ مربا+ چای+ شیر+نان

 

سه شنبه

پنیر+شیرکاکائو+نان

چلوکباب کوبیده+گوجه+دوغ یا ماست موسیر

شویدپلو با تن ماهی+خرما

 
 

چهارشنبه

تخم مرغ 2عدد+نان

بمانی+سوپ+ماست

استانبولی پلو+ماست یا سالاد