امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400

کارشناس اداره تغذیه : جناب اقای رضا زلفی گل
پست الکترونیکی: dining@qut.ac.ir

تلفن: 3 -36641601-025 داخلی 178
شماره موبایل: 09125397946