امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403

کارشناس اداره تغذیه : جناب اقای فرامرز اصغری
پست الکترونیکی: dining@qut.ac.ir

تلفن: 3 -36641601-025 داخلی 205