امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


معرفی کارشناسان امور دانشجویی

آقای ملک لی: کارشناس اداره تغذیه
خانم سوهانیان: کارشناس امور دانشجویی شامل (اداره رفاه، کمیته انضباطی، کمیسیون موارد خاص، و شورای صنفی)
آقای دارابی : مسئول خوابگاه برادران و مسئول نقلیه
خانم دانشمندی : مسئول خوابگاه خواهران و کار دانشجویی
خانم نصیری : مسئول امور دانشجویان غیرایرانی