امروز : چهارشنبه پنجم مهر 1402
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


معرفی کارشناسان امور دانشجویی

فرامرز کمالی: کارشناس اداره تغذیه
خانم  سوهانیان: کارشناس امور دانشجویی شامل (اداره رفاه، کمیته انضباطی، کمیسیون موارد خاص، و شورای صنفی)
آقای دارابی : مسئول نقلیه
خانم دانشمندی : مسئول خوابگاه خواهران و کار دانشجویی
آقای دارابی : مسئول خوابگاه برادران