امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


معرفی کارشناسان امور دانشجویی

آقای علی جعفری : کارشناس اداره تغذیه
خانم  سوهانیان: کارشناس امور دانشجویی شامل (اداره رفاه، کمیته انضباطی، کمیسیون موارد خاص، و شورای صنفی)
آقای مجتبی شاه قلعه : مسئول نقلیه
خانم نصیری : مسئول خوابگاه خواهران، دانشجویان اتباع و کار دانشجویی
آقای دارابی : مسئول خوابگاه برادران
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir