امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


شرایط تخصیص خوابگاه

شرایط تخصیص خوابگاه:

1-به ورودی های سال95 به علت محدودیت، خوابگاه تعلق نمیگیرد.

2-نداشتن مشکلات انضباطی از جمله موارد مهم و دخیل در استفاده از امکانات رفاهی خوابگاه های دانشجویی است.

3- دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت کافی می توانند از خوابگاه بهره مند شوند.

4-دانشجویانی که از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران می باشند، نسبت به دانشجویان با شرایط دیگر اولویت دارند.