امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


شرایط تخصیص خوابگاه

شرایط تخصیص خوابگاه:

1-به ورودی های سال91 به علت محدودیت، خوابگاه تعلق نمیگیرد.

2-نداشتن مشکلات انضباطی از جمله موارد مهم و دخیل در استفاده از امکانات رفاهی خوابگاه های دانشجویی است.

3- به دانشجویان شبانه، خوابگاه تعلق نمیگیرد.

4-دانشجویانی که از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران می باشند، نسبت به دانشجویان با شرایط دیگر اولویت دارند.

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir