امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


راهنمای دریافت غذا

نحوه دریافت غذا:

کارت خود را به قسمت پایین دستگاه (سمت راست) نزدیک کنید.

 

 

بسته به شرایط یکی از پیغامهای زیر بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود.

 

1. "ژتون دارد" شما از قبل برای آن وعده غذایی رزرو نموده اید.

2. "ژتون ندارد" شما برای آن وعده غذایی رزرو نکرده اید.

3. "خورده شده" شما غذای آن وعده را خورده اید.

4. "کاربر نامعتبر" مشخصات شما در سیستم تعریف نشده است.

5. "سلف نامعتبر" شما برای این سلف غذا رزرو نکرده اید.

6. "تاریخ کارت گذشته" مدت اعتبار کارت شما به پایان رسیده است.

7. "کانال غیر مجاز" شما اجازه استفاده از این دستگاه را ندارید.

8. "خارج از وعده" در ساعات مجاز تحویل غذا نیستیم.