امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مقررات انضباطی دانشگاه

   مصوب یکصدو بیست و یکمین جلسه مورخ 6/5/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی  

فصل اول: گزیده ای  از آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها

 • دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاسها درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.

تبصره: هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاسهای مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاسها باید جدا باشد.

 • در محلهای تردد و نصب اعلانات در دانشگاهها، هرگاه احتمال ازدحام رود، باید محلهای جداگانه برای زنانه و مردان در نظر گرفته شود.
 • لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاهها و کارگاهها و سالنهای تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتی­المقدور در نوبتهای خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.
 • دانشجویان زن و مرد لازم است در گروههای مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل انجام پروژه­ها و طراحی و کارهای عملی و مانند آن بپردازند، مگر اینکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختلف شدن کار یا تعطیلی آن گردد.
 • دانشگاهها باید تدابیری اتخاذ کنند تا در محیطهای اداری با توجه به امکانات موجود از اختلاط غیر ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیل کارها نشود جلوگیری به عمل آورند.
 • مسوولان مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند.
 • در آن قسمت از دانشگاهها که عموم مراجعه کنندگان مرد هستند از (قبیل خوابگاهها) لازم است از کارمندان مرد استفاده شود و در آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستند از کارمندان زن.
 • اماکن عمومی مانند قرائت خانه کتابخانه و خوابگاهها و اتاقهای غذاخوری باید برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.
 • روابط میان استادان و دانشجویان و کارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخلاق اسلامی باشد و هرگاه کسی خلاف آن را مشاهده کرد بنابر اصل نهی از منکر به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسوول دانشگاه اطلاع دهد.
 • زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباسهای تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباسهای زننده استفاده کنند.
 • مسوول اجرای این آیین ­نامه روسای دانشگاهها و مدارس عالی خواهند بود که می­توانند با کمک کمیته­های انضباطی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات رسیدگی نمایند.

الحاقیه آئین­ نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

مصوب پانصد و سیمین جلسه مورخ 25/9/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی   تاریخ ابلاغ: 7/10/1382      شماره ابلاغ : 4950/دش

 ماده واحده: سفرهای دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود:

 • سفرهای دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شورای فرهنگی دانشگاه انجام شود.

تبصره 1 : مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرتهای فرهنگی و بازدیدهای علمی دسته جمعی گروهی از دانشجویان یک دانشگاه است که به منظور زیارت، و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار می­شود.

تبصره 2: واحدهای برگزار کننده اردوی دانشجویی غیر دولتی خارج از دانشگاه، می­بایست نسبت به اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نماید.

تبصره 3 : سفرهای درسی و پژوهشی که با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی دانشکده برگزار می­شود از شمول این مصوبه مستثنی می­باشد.

 • برگزاری اردوهای مختلط (دختر و پسر) صرفاً با تأیید مکتوب مرجع صادر کننده مجوز قابل اجرا است.
 • در سفرهای دانشجویی، محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب و در این مدت رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و سایر مقررات مربوط الزامی است.
 • دستورالعمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط برای اجرا ابلاغ می­شود.