امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


آیین نامه و ضوابط اخلاقی دانشگاه صنعتی قم

آیین نامه كمیته انضباطی دانشگاه

نظر به اینكه دانشگاههای كشور مراكز تحصیل علم و دانش و معرفت بوده و متضمن آینده كشور می باشند، حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی و رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی در این مكان مقدس بسیار ضروری است. لذا بدینوسیله پاره ای از مقررات انضباطی دانشگاه عنوان می شود و جهت حفظ سلامت و قداست دانشگاه از اینكه كلیه دانشجویان عزیز تقاضای همكاری و مساعدت داریم. بدیهی است عدم رعایت هر یك از موارد زیر تخلف انضباطی محسوب شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

  • رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و پرهیز از هر گونه نزاع و درگیری
  • رعایت احترام متقابل در برخورد با سایر دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاه
  • رعایت مقررات و ضوابط مربوط به خوابگاه دانشجویی
  • ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال
  • اتكاب هر عملی كه موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.
  • تقلب در آزمون، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شركت به جای دیگری در آزمون.
  • جرایمی از قبیل تهدید، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت و ... .
  • ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه
  • توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتكاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی
  • رعایت کلیه اصول اخلاقی( ازقبیل : استعمال دخانیات و مواد مخدر, استفاده از نوارهای ویدئویی, و یا صوتی غیر مجاز,استفاده از مشروبات الکلی, عدم رعایت پوشش اسلامی یا آرایش, تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و بطور کلی عدم رعایت شئون دانشجویی)