امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


معرفی مدیر امور دانشجویی


آقای محسن طاهری

مدیر امور دانشجویی


وظایف مدیریت دانشجویی

1. برنامه ­ریزی درخصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.
2. اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ­ها و بخشنامه­های دانشجویی.
3. پرداخت وامهای تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.
4. اعطای تسهیلات رفاهی وامکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجدشرایط.
5. انجام امورمربوط به بازپرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.
6. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی وبیمه حوادث دانشجویان.
7. پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجدشرایط درخوابگاههای دانشجویی.
8. صدور معرفی نامه و کارت ورودبه خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.
9. انجام امورمربوط به تجهیزات وتعمیرات مورد نیاز درخوابگاههای دانشجویی.
10. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.
11.پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط .
12.برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف .
13. نظارت و کنترل برنامه سرویس­های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.
14. تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی، ‌ماهانه و فصلی دانشجویان.
15. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری، پخت وتوزیع موادغذایی.
16. رسیدگی به بهداشت موادغذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.
17. بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارساییهای موجود.
18. تلاش در جهت ارتقاءسطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب بامسائل و مشکلات دانشجویی .
19. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویسهای دانشجویی.
20. انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشگاه