امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


دستورالعمل رزرو و شارژ غذا

  • راهنمای رزرو غذا:
    برای رزرو غذای هر وعده لازم است هر دانشجویی اول نسبت به شارژ حساب تغذیه خود اقدام نموده و سپس حد اقل دو روز قبل از تاریخ توزیع غذا و هر روز تا ساعت 12:00 غذای مورد نظر خود را از طریق کارتابل دانشجویی، امور تغذیه جدید رزرو نماید.

  • راهنمای شارژ حساب تغذیه ( افزایش اعتبار):
    هر دانشجو با ورود به بخش امور تغذیه جدید در کارتابل دانشجویی خود و با انتخاب گزینه امور مالی و با استفاده از هر کارت بانکی عضو شتاب نسبت به افزایش اعتبار تغذیه خود اقدام نماید.

  • راهنمای دریافت غذا:
    هر دانشجو در ساعت اعلام شده برای توزیع غذا می تواند با حضور در سالن غذاخوری دانشگاه با ارائه شماره دانشجویی صرفا غذای رزرو شده خود را دریافت نماید.