امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده فنی و مهندسی

RSS
مهلت ارسال فرم پروژه و تمدید پروژه
قابل توجه دانشجویان محترمدانشجویان گرامی تا تاریخ 97/12/20 نسبت به ارسال فرم پروژه از طریق پرتال،(فرم های درخواست/سایر درخواست ها) جهت تعیین استاد راهنما و موضوع پروژه و ارسال فرم مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم ، واحد پروژه از انتخاب واحد حذف می گردد.

مهلت ارسال فرم پروژه و تمدید پروژه

شنبه هجدهم اسفند 1397 ساعت 10:35 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود