امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده فنی و مهندسی

RSS
تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده فنی و مهندسی در سال 1400
 
از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتی قم تقدیر شد
 
همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگران و فناوران برتر دانشکده فنی و مهندسی تقدیر بعمل آمد.
 
دکتر جعفر خادم‌زاده یگانه، دکتر محسن محمدی و دکتر روح‌الله بختیاری دوست به‌ترتیب به‌عنوان پژوهشگران برتر دانشکده فنی و مهندسی انتخاب شدند .
دکتر عبدالرضا کریمی بعنوان فناور برتر دانشگاه معرفی شدند.

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود