امروز : پنجشنبه چهاردهم فروردین 1399
اخبار

اخبار


اخبار

لیست وبلاگ ها
عنوان تاریخ آخرین پست
اخبار دانشگاه پنجشنبه چهاردهم فروردین 1399
اخبار استعدادهای درخشان یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1398
اخبار امور دانشجویی سه شنبه پانزدهم بهمن 1398
اخبار امور تربیت بدنی سه شنبه یکم بهمن 1398
اخبار امور آموزشی شنبه بیست و هشتم دی 1398
اخبار دانشکده علوم پایه شنبه بیست و سوم آذر 1398
اخبار دانشکده برق و کامپیوتر چهارشنبه بیستم آذر 1398
اخبار امور اداری و مالی چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398
اخبار امور فرهنگی دوشنبه چهارم شهریور 1398
اخبار دانشکده فنی و مهندسی چهارشنبه نهم مرداد 1398
اخبار نهاد رهبری شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1397
اخبار تازه ها چهارشنبه بیستم بهمن 1395
اخبار مدیر فناوری اطلاعات دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
اخبار حوزه ریاست چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390