امروز : سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
اخبار

اخبار


اخبار

لیست وبلاگ ها
عنوان تاریخ آخرین پست
اخبار دانشگاه دوشنبه بیست و یکم آبان 1397
اخبار امور دانشجویی دوشنبه نهم مهر 1397
اخبار امور آموزشی سه شنبه بیست و دوم خرداد 1397
اخبار امور تربیت بدنی شنبه دوازدهم خرداد 1397
اخبار نهاد رهبری شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1397
اخبار استعدادهای درخشان شنبه هجدهم فروردین 1397
اخبار امور فرهنگی چهارشنبه نهم اسفند 1396
اخبار دانشکده علوم پایه شنبه پانزدهم مهر 1396
اخبار تازه ها چهارشنبه بیستم بهمن 1395
اخبار دانشکده برق و کامپیوتر سه شنبه یازدهم اسفند 1394
اخبار دانشکده فنی و مهندسی پنجشنبه هفتم آبان 1394
اخبار مدیر فناوری اطلاعات دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
اخبار حوزه ریاست چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir