امروز : چهارشنبه سوم بهمن 1397
اخبار

اخبار


اخبار

لیست وبلاگ ها
عنوان تاریخ آخرین پست
اخبار دانشگاه سه شنبه دوم بهمن 1397
اخبار دانشکده علوم پایه شنبه بیست و نهم دی 1397
اخبار دانشکده برق و کامپیوتر دوشنبه دهم دی 1397
اخبار امور تربیت بدنی دوشنبه دهم دی 1397
اخبار دانشکده فنی و مهندسی یکشنبه دوم دی 1397
اخبار امور دانشجویی یکشنبه دوم دی 1397
اخبار امور فرهنگی جمعه سی ام آذر 1397
اخبار امور اداری و مالی جمعه سی ام آذر 1397
اخبار امور آموزشی شنبه بیست و چهارم آذر 1397
اخبار نهاد رهبری شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1397
اخبار استعدادهای درخشان شنبه هجدهم فروردین 1397
اخبار تازه ها چهارشنبه بیستم بهمن 1395
اخبار مدیر فناوری اطلاعات دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
اخبار حوزه ریاست چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir