امروز : سه شنبه سوم اردیبهشت 1398
اخبار

اخبار


اخبار

لیست وبلاگ ها
عنوان تاریخ آخرین پست
اخبار دانشگاه دوشنبه دوم اردیبهشت 1398
اخبار استعدادهای درخشان دوشنبه بیستم اسفند 1397
اخبار دانشکده فنی و مهندسی شنبه هجدهم اسفند 1397
اخبار دانشکده علوم پایه دوشنبه سیزدهم اسفند 1397
اخبار دانشکده برق و کامپیوتر شنبه یازدهم اسفند 1397
اخبار امور دانشجویی دوشنبه هشتم بهمن 1397
اخبار امور تربیت بدنی دوشنبه دهم دی 1397
اخبار امور فرهنگی جمعه سی ام آذر 1397
اخبار امور اداری و مالی جمعه سی ام آذر 1397
اخبار امور آموزشی شنبه بیست و چهارم آذر 1397
اخبار نهاد رهبری شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1397
اخبار تازه ها چهارشنبه بیستم بهمن 1395
اخبار مدیر فناوری اطلاعات دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
اخبار حوزه ریاست چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir