امروز : جمعه هفتم اردیبهشت 1397
اخبار

اخبار


اخبار

لیست وبلاگ ها
عنوان تاریخ آخرین پست
اخبار دانشگاه دوشنبه سوم اردیبهشت 1397
اخبار امور دانشجویی یکشنبه بیست و ششم فروردین 1397
اخبار استعدادهای درخشان شنبه هجدهم فروردین 1397
اخبار امور فرهنگی چهارشنبه نهم اسفند 1396
اخبار نهاد رهبری چهارشنبه هجدهم بهمن 1396
اخبار امور آموزشی جمعه سی و یکم شهریور 1396
اخبار تازه ها چهارشنبه بیستم بهمن 1395
اخبار امور تربیت بدنی یکشنبه دهم خرداد 1394
اخبار مدیر فناوری اطلاعات دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
اخبار حوزه ریاست چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir