امروز : جمعه بیست و هفتم مرداد 1396
اخبار

اخبار


اخبار

لیست وبلاگ ها
عنوان تاریخ آخرین پست
اخبار دانشگاه سه شنبه هفدهم مرداد 1396
اخبار امور آموزشی سه شنبه هفدهم مرداد 1396
اخبار امور دانشجویی دوشنبه بیست و نهم خرداد 1396
اخبار نهاد رهبری شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1396
اخبار استعدادهای درخشان سه شنبه سوم اسفند 1395
اخبار امور فرهنگی سه شنبه بیست و ششم بهمن 1395
اخبار تازه ها چهارشنبه بیستم بهمن 1395
اخبار امور تربیت بدنی یکشنبه دهم خرداد 1394
اخبار مدیر فناوری اطلاعات دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
اخبار حوزه ریاست چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir