امروز : شنبه سی ام تیر 1397
اخبار

اخبار


اخبار

لیست وبلاگ ها
عنوان تاریخ آخرین پست
اخبار دانشگاه دوشنبه بیست و پنجم تیر 1397
اخبار امور دانشجویی چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1397
اخبار امور آموزشی سه شنبه بیست و دوم خرداد 1397
اخبار امور تربیت بدنی شنبه دوازدهم خرداد 1397
اخبار نهاد رهبری شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1397
اخبار استعدادهای درخشان شنبه هجدهم فروردین 1397
اخبار امور فرهنگی چهارشنبه نهم اسفند 1396
اخبار تازه ها چهارشنبه بیستم بهمن 1395
اخبار مدیر فناوری اطلاعات دوشنبه بیست و ششم فروردین 1392
اخبار حوزه ریاست چهارشنبه شانزدهم شهریور 1390
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir