امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده فنی و مهندسی

زمانبدی دروس کارگاه و آزمایشگاه دانشکده فنی و مهندسی

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1400 ساعت 8:48 ق ظ
مهندسی عمران
رشته درس تاریخ/ روز کلاس
مهندسی عمران رسم فنی و نقشه کشی یکشنبه   1400/08/30  304
مهندسی عمران رسم فنی و نقشه کشی یکشنبه   1400/09/07 304
مهندسی عمران هیدرولیک و آزمایشگاه شنبه 1400/09/06 304
مهندسی عمران هیدرولیک و آزمایشگاه شنبه 1400/09/13 304
مهندسی عمران آزمایشگاه سیالات شنبه 1400/09/20 آزمایشگاه
مهندسی عمران آزمایشگاه سیالات شنبه 1400/09/27 آزمایشگاه
مهندسی عمران آزمایشگاه مکانیک خاک یکشنبه 1400/09/21 آزمایشگاه
مهندسی عمران آزمایشگاه مکانیک خاک یکشنبه 1400/09/28 آزمایشگاه

مهندسی پلیمر
رشته درس تاریخ /روز حضور ساغت
مهندسی پلیمر کارگاه کامپوزیت گروه 21 1400/09/03 چهارشنبه 8-12
مهندسی پلیمر کارگاه کامپوزیت گروه 21 1400/09/017 چهارشنبه 8-12
مهندسی پلیمر
کارگاه کامپوزیت گروه 22
1400/09/03 چهارشنبه
13:30-17:30
مهندسی پلیمر
کارگاه کامپوزیت گروه 22
1400/09/17 چهارشنبه
13:30-17:30
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها گروه22
1400/09/10 چهارشنبه
8-12
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها گروه22
1400/09/24 چهارشنبه 
8-12
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها گروه21
1400/09/07 یکشنبه
8-10
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها گروه21
1400/09/14 یکشنبه
15:30-17:30
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه خواص
1400/09/10 چهارشنبه
13:30-17:30
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه خواص
1400/09/24 چهارشنبه 
13:30-17:30
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه کنترل فرایند
1400/10/01 چهارشنبه
13-17
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه کنترل فرایند
دوشنبه 1400/1013
13-17
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه شناسایی
سه شنبه 1400/09/02
13-17
مهندسی پلیمر
آزمایشگاه شناسایی
سه شنبه 1400/09/16
13-17
مهندسی پلیمر
کارگاه فراورش
1400/09/21 یکشنبه
8-10
مهندسی پلیمر
کارگاه فراورش
1400/09/28 یکشنبه
15:30-17:30
مهندسی پلیمر
کارگاه عمومی
چهارشنبه 1400/09/03
12-16
مهندسی پلیمر
کارگاه عمومی
چهارشنبه 1400/09/10
8-12
مهندسی پلیمر
کارگاه عمومی
چهارشنبه 1400/09/10
12-16

مهندسی صنایع
رشته درس تاریخ /روز حضور ساعت
صنایع کارگاه ربخته گری ذوب و مدلسازی چهارشنبه    1400/09/03 8-12
صنایع کارگاه عمومی جوش یکشنبه   1400/09/07 8-12
صنایع کارگاه ماشین ابزار1 شنبه      1400/09/06 8-12

ادامه جلسات کارگاه های گروه مهندسی صنایع با حضور در جلسه اول با دانشجویان هماهنگ می گردد.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود