امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده فنی و مهندسی

همکاری پژوهشی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم و مؤسسه تکنولوژی صنعتی کره جنوبی (KITECH)

یکشنبه بیست و ششم خرداد 1398 ساعت 8:11 ق ظ
با پیشنهاد و پیگیری دکتر محمد صادق محبی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، سه طرح پژوهشی در قالب همکاری علمی-تحقیقاتی مابین دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم و گروه ECO-Alloys به ریاست پروفسور Shae-Kwang Kim در مؤسسه KITECH کره جنوبی آغاز شده است.  همچنین یکی از این طرح‏ها به صورت سه جانبه در قالب تفاهم نامه منعقد شده مابین دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم با مشارکت دکتر محمدصادق محبی، و دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران با مشارکت دکتر محمد حبیبی پارسا در حال انجام است.  آقای دکتر جواد راستی از گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم نیز در دو طرح پژوهشی مشارکت دارند.
 



 

نمونه ‏هایی از آلیاژ جدید Al/Mg ارسال شده برای دانشگاه صنعتی قم.

 

بر اساس موافقت صورت گرفته، مؤسسه KITECH از دو جنبه در طرح‏های مذکور مشارکت می‏کند. این مؤسسه نمونه‏هایی از آلیاژهای Al/Mg، که به تازگی در مؤسسه KITECH توسعه یافته است، را برای استفاده در طرح‏های پژوهشی مذکور برای دانشگاه صنعتی قم ارسال می‏کند.  علاوه بر این، مؤسسه KITECH امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی خود، از جمله میکروسکوپ الکترونی SEM، TEM و EBSD، را برای طرح‏های مذکور فراهم می‏سازد.  بدین ترتیب نمونه ‏هایی پس از انجام فرآیندهای مورد نظر به کشور کره جنوبی ارسال و مورد آزمایش‏های مشخصه‏یابی قرار می‏گیرند.

دستگاه کشش دو محوری مسطح که اخیراً در دانشگاه صنعتی قم طراحی و ساخته شده است، موضوع یکی از طرح‏های مذکور است.  بر این اساس، ورق‏هایی از جنس Al/Mg برای ارزیابی سطح تسلیم و نمودارهای حد شکل‏دهی برای این دانشگاه ارسال شده تا با استفاده از دستگاه کشش دو محوری مستقر در دانشگاه صنعتی قم مورد آزمون‏های مذکور قرار گیرند.  با توجه به جدید بودن این ورق‏ها، انجام آزمایش مذکور و تعیین خواص این ورق‏ها برای مؤسسه KITECH بسیار حائز اهمیت است.  لازم به ذکر است که ورق‏های مذکور اخیراً به منظور استفاده در این طرح برای دانشگاه صنعتی قم ارسال شده است.  این طرح با مشارکت دکتر محمدصادق محبی و دکتر جواد راستی از دانشگاه صنعتی قم پیشرفت قابل توجهی داشته است، به طوری که پس از انجام مطالعات اولیه و ارزیابی تحلیلی و عددی هندسه‏های مختلف نمونه کشش دو محوری، طرح نهایی تعیین و نمونه‏ هایی از آن ساخته و آزمایش شده است.  همچنین لازم به ذکر است که دو دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه صنعتی قم نیز در این طرح مشارکت دارند.






 دستگاه کشش دو محوری مسطح ساخته شده در دانشگاه صنعتی قم و نمونه آزمایش آن.

 

 ساخت لوله های جدار نازک بدون درز از ورق‏های Al/Mg با استفاده از فرآیندهای اسپینینگ و فلوفرمینگ، موضوع طرح دیگری است که در دانشگاه صنعتی قم با مشارکت دکتر محمدصادق محبی و دکتر جواد راستی در حال انجام است.  در این طرح نیز دو دانشجوری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید این دانشگاه مشارکت دارند.  لازم به ذکر است که تجهیزات اسپینیک و فلوفرمینگ داغ پیشتر توسط دکتر محمدصادق محبی در دانشگاه صنعتی قم طراحی و ساخته شده و در مجموعه کارگاه‏های این دانشگاه در دسترس است.








 نمونه ‏هایی از لوله‏ های جدار نازک ساخته شده در دانشگاه صنعتی قم.

 

در طرح سه جانبه مابین دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه تهران و مؤسسه KITECH، آلیاژهای مذکور با استفاده از امکانات دانشگاه تهران مورد فرآیند شکل دهی شدید به منظور بهبود خواص مکانیکی و مطالعات ریزساختاری قرار می‏گیرد. 

آلیاژهای Al/Mg که به تازگی توسط پروفسور Shae-Kwang Kim در مؤسسه KITECH اختراع و توسعه یافته‏اند، گروه جدیدی از آلیاژهای آلومینیم هستند که نسبت به آلیاژهای سنتی دارای استحکام و چقرمگی بیشتری می‏باشند.  این آلیاژها به سرعت تجاری شده و در حال حاضر بسیاری از صنایع خودروسازی و هواپیماسازی معتبر جهان در حال تحقیق و توسعه روی آنها به منظور جایگزینی با آلیاژهای سنتی هستند.  همچنین در موارد بسیاری نیز این جایگزینی صورت گرفته و قطعات تجاری از این آلیاژها به کاربرد صنعتی رسیده‏اند.  بر این مبنا مشارکت علمی دانشگاه صنعتی قم در مطالعه این آلیاژها بسیار ارزشمند بوده و می‏تواند نقشی مؤثر در توسعه آنها و انتقال دانش و فناوری آنها به کشور داشته باشد.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود