امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
روابط عمومی

روابط عمومی


فعالیت های بین المللی

فعالیتهای بین المللی


1- فعالسازی دفتر همکاریهای علمی بین المللی
2-انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دانشگاههای معتبر دنیا
3-شناسایی مراکز معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی خارج از کشور و برقراری ارتباط علمی دانشگاه با آنها
4-برنامه ریزی دیدارهای متقابل هیات علمی، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، عقد موافقتنامه های
همکاری و گسترش پیوند با آن دسته از کشورهایی که حسن ارتباط با کشور ایران دارند
5- افزایش حضور اساتید و دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه
6- اعزام اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کنگره ها، کنفرانس ها و نیز اعزام اساتید به
منظور انجام فرصت مطالعاتی و ماموریت های پژوهشیتبادل نظر و تجربه با دانشگاه های خارجی در
برنامه ها، ارتقای بهره وری علمی و آموزشی و پژوهشی و کمک به تولید علم در صحنه جهانی
7-اطلاع رسانی درخصوص دوره های آموزشی، جوایز پژوهشی، بورس های ادامه تحصیل، همایش های
علمی و بین المللی جهت استفاده اعضاء هیأت علمی و دانشجویان