امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه صنعتی قم و دانشگاه شهید چمران اهواز

چهارشنبه یکم بهمن 1393 ساعت 0:8 ق ظ
انعقاد تفاهم نامه دانشگاه صنعتی قم و دانشگاه شهید چمران اهواز
به گزارش روابط عمومی دانشگاه : در آخرین ماه های سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه صنعتی قم و دانشگاه شهید چمران اهواز منعقد شد.
از جمله موارد همکاری در خصوص ارائه خدمات آزمایشگاهی بر اساس این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:
تبادل تجربیات و انجام آزمایشات تخصصی مورد نیاز یکدیگر.
انجام آزمون های مربوط به مقایسه ی بین آزمایشگاهی به صورت متقابل.
انجام ممیزی های داخلی به عنوان شخص سوم و آموزش تکنسین های آزمایشگاه های یکدیگر در پیاده سازی و رعایت استانداردها.
همکاری در تعمیر و ارتقای تجهیزات.
تبادل نمونه و مشتری مرتبط خدمات آزمایشگاهی.
مشارکت در کارگروه های تخصصی دستگاهی و نظارت دقیق بر کیفیت انجام آزمون ها.
ارسال به موقع نتایج و گزارشات مربوطه به طرفین.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود