امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
پرتال دانشگاه صنعتی قم

پرتال دانشگاه صنعتی قم


مدیریت کاربران

نمایش اطلاعات کاربری
نام مدیر
نام خانوادگی پرتال
علاقمندی ها
زمینه فعالیت
محل تولد
تاریخ تولد
وب سایت
امضا
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن- 36641601-025 فاکس: 36641604-025
صندوق پستی : 1519-37195
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir