امروز : سه شنبه چهارم اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

RSS
اطلاعیه ثبت نام خوابگا ها
ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان فرهیخته در نیم سال آتی، متقاضیان خوابگاه های شاهد و مفید، جهت ثبت نام می بایست از تاریخ 1393/11/14 لغایت 1393/11/21 از طریق پرتال دانشجویی خود در بخش امور خوابگاه ها اقدام نمایند. در ضمن، خوابگاه های مفید و شاهد از روز جمعه مورخ 1393/11/17، پذیرای شما دانشجویان گرامی خواهد بود.
هزینه خوابگاه ها به شرح زیر می باشد:

نوع اسکان

هزینه اسکان

دایم

دانشجویان روزانه

4500000 ریال

دانشجویان شبانه

6000000 ریال

موقت

سه روز در هفته

3600000 ریال

دو روز در هفته

2400000 ریال

یک روز در هفته

1200000 ریال

 توجه: پرداخت های اسکان موقت مشمول ایام امتحانات نمی باشد.

اطلاعیه ثبت نام خوابگا ها

شنبه هجدهم بهمن 1393 ساعت 1:26 ب ظ
بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها

خوابگاه خواهران(مفید)                        خوابگاه برادران(شاهد)                   میدان مطهری

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

مفید

07:30

دانشگاه

شاهد

07:40

دانشگاه

مطهری

07:30

دانشگاه

مفید

09:00

دانشگاه

شاهد

09:10

دانشگاه

مطهری

09:00

دانشگاه

مفید

10:30

دانشگاه

شاهد

10:40

مطهری

دانشگاه

10:30

مفید

دانشگاه

11:15

شاهد

دانشگاه

11:15

 

 

 

مفید

دانشگاه

12:50

شاهد

دانشگاه

13:00

 

 

 

دانشگاه

مفید

13:15

دانشگاه

شاهد

13:20

دانشگاه

مطهری

13:30

دانشگاه

مفید

15:30

دانشگاه

شاهد

15:40

 

 

 

مفید

دانشگاه

16:15

شاهد

دانشگاه

16:15

مطهری

دانشگاه

16:15

مفید

دانشگاه

17:45

شاهد

دانشگاه

17:45

مطهری

دانشگاه

17:45

مفید

دانشگاه

19:45

شاهد

دانشگاه

19:45

مطهری

دانشگاه

19:45

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها

شنبه هجدهم بهمن 1393 ساعت 1:6 ب ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود