امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

RSS
اطلاعیه اعلام اسامی واجدین اسکان در خوابگاههای خودگردان دانشگاه صنعتی قم ( خواهران و برادران ورودی سالهای 87 – 88 -89)
    اطلاعیه اعلام اسامی واجدین اسکان در خوابگاههای خودگردان دانشگاه صنعتی قم   ( خواهران و برادران ورودی سالهای 87 88 -89)
با توجه به کاهش ظرفیت خوابگاه برادران و با در نظر گرفتن معدل کل متقاضیان اسکان، به شرط اخذ حداقل واحد درسی در نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 (12 واحد) ، دانشجویانی که نام آنها در لیست پایانی این اطلاعیه اعلام شده است، می توانند با در نظر گرفتن نکات ذیل جهت ثبت نام خوابگاه اقدام نمایند.
چگونگی تحویل خوابگاه برادران و خواهران ورودی سالهای قبل

 1. زمان واریز وجه:

 

نوع پرداخت شماره حساب

 

مهلت واریز فیش
 1.  
اجاره بهاء نیمسال اول (برادران) 2178983501000 بانک ملی بنام

حساب درآمد اختصاصی دانشگاه

صنعتی قم

 
1،700،000 ریال 20/6/90 الی
26/6/90
  اجاره بهاء نیمسال اول (خواهران) 2178983501000 بانک ملی بنام

حساب درآمد اختصاصی دانشگاه

صنعتی قم

 
2،500،000 ریال 20/6/90 الی
26/6/90
 1.  
وجه ضمانت اسکان در خوابگاه ( خواهران و برادران) در روز مراجعه اعلام خواهد شد 500،000 ریال روزهای اعلام شده جهت ثبت نام
 
 
 1. مراجعه شخص دانشجو جهت انجام مراحل ثبت نام خوابگاه الزامی است. درصورتیکه نامبردگان در روزهای اعلام شده بدین منظور اقدام ننمایند، عدم مراجعه آنها به منزله انصراف از درخواست خوابگاه خواهد بود و بدین ترتیب فرد جایگزین بجای آنها تعیین خواهد شد.
 2. از پاسخگویی به دانشجویانی که در زمانهایی غیر از زمان اعلام شده مراجعه نمایند معذوریم.
 3. ضروریست هر یک از دانشجویان با در دست داشتن فیشهای پرداختی به اموردانشجویی مراجعه نموده و با دریافت معرفی نامه نسبت به تحویل فیشها به امورمالی اقدام نمایند و درصورت تأیید امورمالی دانشگاه، مجدداً برای تکمیل فرمهای مربوطه و دریافت کارت خوابگاه و تعیین محل اسکان به اموردانشجویی مراجعه نمایند.
(اسکان دانشجویان بر اساس سال ورودی و رشته تحصیلی خواهد بود.)
 1. برای هر دانشجو یک کارت خوابگاه صادر می­شود که به منزله مجوز حضور و تردد شما در خوابگاه می باشد و در ترمهای آتی درصورت احراز شرایط اسکان در خوابگاه با تمدید تاریخ اعتبار این کارت می توانید از تسهیلات خوابگاه استفاده نمایید. لذا ضروریست در مواقع ورود به دانشگاه و مدت حضور در خوابگاه این کارت را به همراه داشته و در نگهداری آن کوشا باشید.
 2. برخی از ساکنین خوابگاه خودگردان دانشجویی در ترم گذشته (خواهران و برادران)، موجب وارد شدن خسارت به اموال و وسایل تحویلی در خوابگاه شده­اند، که هزینه این خسارت پس از اعلام اسامی تحویل گیرندگان توسط امین اموال دانشگاه از وجه ضمانت پرداختی توسط دانشجو کسر خواهد شد.
 3. جهت جابجایی محل اسکان خود با محل اسکان دانشجوی دیگر بصورت همزمان و باهم فقط در تاریخهای 25/7/90 الی 30/7/90 به اموردانشجویی مراجعه نموده تا درصورت صلاحدید سرپرست معاونت دانشجویی، محل اسکان شما جابجاشود.
 4. کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات و پایبندی به تعهد­نامه خوابگاه­های خودگردان دانشگاه صنعتی قم می باشند و در غیر اینصورت عواقب آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.
باتشکر - اموردانشجویی
 

اطلاعیه مربوط به ثبت نام خوابگاه ورودی 1387-1388-1389
ثبت نام خوابگاه دانشجویان ورودی 1387-1388-1389 به قرار زیر اعلام می گردد
سه شنبه 29/6/1390 دانشجویان دختر و پسر  ورودی 89 ساعت 8 صبح
چهارشنبه 30/6/1390 دانشجویان دخترو پسر ورودی 88-87 ساعت 8صبح
تذکر 1: تحویل اصل فیش پرداختی وداشتن دو قطعه عکس و مراجعه حضوری شخص دانشجو در روزهای معین شده الزامیست
تذکر 2: به هیچ وجه در غیر از زمان اعلام شده جهت اخذ خوابگاه ، به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نشود.
 تذکر3: تنها دانشجویان پسر ورودی های 87-88-89 که نام آنها در فهرست واجدین شرایط اخذ خوابگاه در سایت دانشگاه ذکر شده است مجاز به اخذ خوابگاه هستند، لذا دانشجویان دیگر جهت اخذ  خوابگاه به هیچ عنوان در این زمانبندی به امور دانشجویی مراجعه ننمایند.  

اطلاعیه مربوط به ثبت نام خوابگاه ورودی 1387-1388-1389

سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 9:57 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود