امروز : شنبه پنجم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

اطلاعیه مربوط به ثبت نام خوابگاه ورودی 1387-1388-1389
سه شنبه 29-6-1390دانشجویان دختر و پسر ورودی 89 ساعت 8 صبح - چهارشنبه 30-6-1390 دانشجویان دخترو پسر ورودی 88-87 ساعت 8صبح - تذکر 1: تحویل اصل فیش پرداختی وداشتن دو قطعه عکس و مراجعه حضوری شخص دانشجو در روزهای معین شده الزامیست -
سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 9:57 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


ثبت نام خوابگاه دانشجویان ورودی 1387-1388-1389 به قرار زیر اعلام می گردد
سه شنبه 29/6/1390 دانشجویان دختر و پسر  ورودی 89 ساعت 8 صبح
چهارشنبه 30/6/1390 دانشجویان دخترو پسر ورودی 88-87 ساعت 8صبح
تذکر 1: تحویل اصل فیش پرداختی وداشتن دو قطعه عکس و مراجعه حضوری شخص دانشجو در روزهای معین شده الزامیست
تذکر 2: به هیچ وجه در غیر از زمان اعلام شده جهت اخذ خوابگاه ، به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نشود.
 تذکر3: تنها دانشجویان پسر ورودی های 87-88-89 که نام آنها در فهرست واجدین شرایط اخذ خوابگاه در سایت دانشگاه ذکر شده است مجاز به اخذ خوابگاه هستند، لذا دانشجویان دیگر جهت اخذ  خوابگاه به هیچ عنوان در این زمانبندی به امور دانشجویی مراجعه ننمایند.  
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود