امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
اخبار

اخبار


تازه های دانشگاه

دانشگاه صنعتی قم

جمعه پانزدهم بهمن 1395 ساعت 2:41 ب ظ
محوطه دانشگاه صنعتی قم
دانشگاه صنعتی قم
محوطه دانشگاه صنعتی قم