امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه پلاسما

آزمایشگاه فیزیک پلاسما

فهرست آزمایش های قابل ارائه در آزمایشگاه فیزیک پلاسما:
آشنایی با مبانی تئوری و عملی شامل:

  •  



دستورالعمل آزمایشگاه فیزیک پلاسما