امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک


آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی

  • آزمایشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی
آزمايشگاه تاسیسات حرارتی و برودتی يکي از آزمایشگاه های تخصصی رشته مهندسی مکانيک بوده و در مجموعه دروس اصلی با تعداد واحد 1 برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک بصورت الزامی ارائه می گردد.مسئولین آزمایشگاه:

1- مسئول علمی کارگاه:  آقای دکتر مهدی محسنی- ایمیل: mohseni@qut.ac.ir
2- کارشناس آزمایشگاه:  آقای هادی فضلی - ایمیل: Hadi.fazli65@gmail.com

دستورالعمل آزمایشگاه تاسیسات تهویه مطبوع