امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
پرتال دانشگاه صنعتی قم

پرتال دانشگاه صنعتی قم


مدیریت کاربران

نمایش اطلاعات کاربری
نام بهمن
نام خانوادگی خسروی
علاقمندی ها نظریه جبری گرافها نظریه نیم گروه ها نظریه گروه ها رمزنگاری پنهان نگاری جبرخطی عددی
زمینه فعالیت نظریه جبری گرافها نظریه نیم گروه ها نظریه گروه ها رمزنگاری پنهان نگاری جبرخطی عددی یادگیری ماشین علوم داده
محل تولد تهران
تاریخ تولد دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1360
وب سایت
امضا